کاغذ دیواری

خيلي از افراد در ذهن خودشون اين سوالو رو مطرح ميكنند كه چرا بايد از كاغذ ديواري استفاده كرد؟ چرا از رنگ استفاده نكنيم؟ ،خوب علت اينكه طراحان دكوراسيون بيشتر از كاغذ ديواري استفاده ميكنند به اين علت هست كه تنوع بسيار گسترده در طرح و رنگ كاغذها باعث ميشه كه